DRUŽINA

Informace k telefonním číslům družiny: - centrální: 777 761 962 - pouze první třída 12:30-15:00 (Eva Jurenková) : 605 575 543 Organizace družiny PRVNÍ DVA TÝDNY V ZÁŘÍ: - první třída - po skončení vyučování družina v nové budově - druhá až pátá třída po skončení vyučování do 15:00 v družině ZŠ (U...
Platba za družinu Pro veškeré zájmové aktivity v družině a družinový program je třeba řádně vyplnit přihlášku. Pro jednotlivé zájmové aktivity a časy odhcodů bude rodičům zaslána sdílená tabulka, dle které nastavíme chod družiny. Změny jsou poté možné jen písemně přes Edookit s paní Lucií...
Nově je program družiny v poobědním čase od 13:30 do 15:00 organizován v "klubech". Cílem je dětem nabídnout smysluplný program, který není narušován odchody dětí a vysíláním dětí na vlak apod. V tomto čase mají děti možnost se zapojit do nabízené činnosti nebo nabídnout činnost jinou, vlastní,...
Jazyky: Němčina Francouzština Angličtina s rodilým mluvčím     Sport: Turisticko sportovní kroužek Jóga Judo Taneční a akrobatická dílna Florbal Procházky     Nástroje a...

Nový katalog

Pověřenec GDPR: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle čl. 37 nařízení č. 2016/679 (EU) – obecné nařízení o ochraně osobních údajů Pavel Škarban Pověřenec pro ochranu osobních údajů Tel.: +420 378 229 480 | Mob.: +420 602 157 901 |

Kontakt

Školy HLÁSEK- základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Fakturace:
Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58
Hlásná Třebaň
26718
IČO: 24296023
Č.ú.: 77139/5500 (MŠ+ZŠ)
Č.ú.: 2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)Rovinská (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Veronika Vaculovičová (majitelka a jednatelka)
+420 777 568 562
veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

Markéta Bosáková (ředitelka, speciální pedagog)
marketa.bosakova@skolyhlasek.cz

Helena Dvořáková (provozní, stravování)
+420 604 812 805
helena.dvorakova@skolyhlasek.cz

Lucie Fraňková (vedoucí administrativy, IT)
lucie.frankova@skolyhlasek.cz
+420 603 202 294