Témata ze sborovny

12.06.2017 18:13
Mgr. Jiřina Majerová, závěry ze školení MBTI 2. – 3.6.   Silnou stránkou Vašeho pedagogického týmu je to, že dokážete hledat a nacházet cesty a postupy pro každé dítě, aby se mohlo co nejlépe učit a dosahovat svého osobního maxima. Snažíte se děti aktivizovat, aby rozuměly cílům svého učení,...
12.06.2017 18:12
Ohlédnutím za uplynulým školním rokem!   Ke konci roku hodnotíme nejen děti, ale také sebe, učitele, kam jsme se všichni posunuli, co jsme se naučili a na co se chceme zaměřit. Nahlédněte s námi do našeho slovního hodnocení a napište nám také vysvědčeníJ. Co jsme se naučili? Nastudovali...
03.01.2017 09:20
AGRESE – SÍLA VS. NÁSILÍ Zápis z besedy o agresi s dr. Václavem Šnebergrem, iLOM.cz             Na společné besedě rodičů a učitelů jsme si nejprve vyjasnili pojmy. Odlišili jsme agresi ve smyslu násilí – fyzického, či psychického –...
03.01.2017 09:14
V úterý 22.11. jsme se sešli s rodiči a s Mgr. Evou Fenclovou, která nám představila možnosti vedení artefiletických kurzů a arteterapie. Skrze její představení jsme se dostali k diskuzi o tom, co děti nyní potřebují, chybí jim: Potřeba prožitků, činnostní učení Potřeba...
03.01.2017 09:09
  Vážení a milí rodiče, rády bychom vás informovali o tom, že celý náš pedagogický sbor absolvoval ve dnech 17. a 18. listopadu 2016 seminář Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu, který vedla lektorka a psycholožka Mgr. Jiřina Majerová. Seminář má akreditaci MŠMT ČR ...
22.02.2016 15:48
Jak sledujeme vývoj našich dětí a naše nároky na ně, zjišťujeme, že jsme jako rodiče i učitelé někdy hodně nároční. Chceme, aby byly děti nejlépe od první třídy nadšené pro výuku, zároveň zodpovědné, pozorné, kriticky přemýšlely, objevovaly v matematice všechno samy, uměly se učit, uměly plánovat,...
22.02.2016 14:50
Vyučování matematice je v naší škole orientováno na budování schémat, což je metoda známá jako metoda profesora Hejného (http://www.h-mat.cz). Touto metodou, která vychází ze 40 let experimentů a používá řadu učebnic schválenou v roce 2007, učí dnes přes 750 základních škol v ČR. O metodu profesora...
22.02.2016 14:39
Mezi našimi „hláskovými“ dětmi jsou integrovány i ty, které nemohly být zařazeny do jiné školky, školy nebo jiné instituce, protože bylo velmi obtížné je začlenit do velkého kolektivu bez individuální péče. Během výuky v našich malých třídách sledujeme, že specifické potřeby nemají jen děti "s...
22.02.2016 14:38
  Často se setkáváme s tím, jak je pro rodiče i odborníky obtížné rozhodnout o zralosti dítěte pro předčasný nástup do školy, nebo naopak pro odklad, případně pro opakování ročníku. Zralost málokdy odpovídá září daného roku. V Hlásku proto pracujeme na koncepci výuky, která...

Nový katalog

Pověřenec GDPR: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle čl. 37 nařízení č. 2016/679 (EU) – obecné nařízení o ochraně osobních údajů Pavel Škarban Pověřenec pro ochranu osobních údajů Tel.: +420 378 229 480 | Mob.: +420 602 157 901 |

Kontakt

Školy HLÁSEK- základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Fakturace:
Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58
Hlásná Třebaň
26718
IČO: 24296023
Č.ú.: 77139/5500 (MŠ+ZŠ)
Č.ú.: 2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)Rovinská (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Veronika Vaculovičová (výkonná ředitelka)
+420 777 568 562
veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

Markéta Bosáková (ředitelka, speciální pedagog)
+420 724 903 405
marketa.bosakova@skolyhlasek.cz

Helena Dvořáková (provozní, stravování)
+420 604 812 805
helena.dvorakova@skolyhlasek.cz

Lucie Fraňková (manažer provozu, IT)
lucie.frankova@skolyhlasek.cz
+420 603 202 294