Personál ZŠ

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a psychologii, ale brzy jsem zjistila, že "testování" mě nebaví a začala jsem se věnovat individuálnímu...
/Motto "Ticho léčí, hudba uzdravuje."/ Narodila jsem se 17. dubna 1979 v Praze. Vystudovala jsem učitelství pro I. stupeň ZŠ se specializací na...
Práci s dětmi se věnuji vlastně odmala díky mým rodičům, kteří mi postupně pořídili tři sourozence. V dospívání jsem byla aktivní skautka – vedoucí...
Vzdělání: Vystudovala jsem SPGŠ – obor předškolní a mimoškolní pedagogika a na ni navázala studiem speciální pedagogiky na VŠ. Další kvalifikace:...
Vystudovala jsem střední ekonomickou školu, práce v tomto oboru mě však nenaplňovala, od září 2017 jsme se pustila i díky práci v Hlásku do studia...
Už jako malá jsem si často hrávala na učitelku a trápila moji starší sestru před tabulí a nutila ji psát několik testů současně, abych je mohla...
První dva roky v Hlásku jsem pracovala jako hospodářka a asistentka pedagoga v mateřské škole Hlásek. Po absolvování akreditovaného kurzu asistenta...
Vystudovala jsem učitelství pro 1.stupeň na UK v Praze se zaměřením na tělesnou výchovu a mám zkušenosti jak z klasické velké městské školy, tak ze...
Učím už mnoho let a stále mě to baví. Se Školou HLÁSEK spolupracuji v oblasti výuky již sedmým rokem. Na samém počátku jsem se spolupodílela na...
„Nestěžujte si na dlouhou cestu, radujte se z toho, že po ní můžete jít…“ I má cesta do Hlásku nebyla krátká (a doufám, že bude pokračovat…)....
Dětský kolektiv mě provázel již odmalička. Velkou inspirací mi byli a jsou moji rodiče a čtyři sourozenci – máma učitelka na základní škole a táta...
Vystudovala jsem Matematicko-fyzikální fakultu UK. Učila jsem na Pedagogické fakultě UK, pracovala jsem ve vedoucích pozicích na MŠMT a ČŠI, vedla...
"Změna je život." A já mám život ráda. :) A tak v letošním roce budu nově v Hlásku působit jako vychovatelka v družině a zároveň asistentka pedagoga...
Celý život mě provází děti, sport a počítače. Vystudovala jsem výpočetní systémy na vyšší odborné škole.Však pracovní život mě zavedl k jiným...
Claudia Anna Carrington – narodila jsem se v Londýně, kde jsem vyrůstala v bilingvní rodině (tatínek Angličan, maminka Češka). Po zakončení VŠ studia...
Několik let jsem hrál fotbal na profesionální úrovni. Nyní hraji amatérksou fotbalovou soutěž za Cerhovice a taktéž tam trénuji malé děti. Vedl jsem...
Po studiu psychologie a pedagogiky jsem se přes klinickou práci na Dětské psychiatrické klinice v Motole a Dětské neurologii v Thomayerově nemocnici...
Po střední pedagogické škole jsem vystudovala na PdF MU speciální pedagogiku (specializace etopedie) a výtvarnou výchovu. Následovaly...
Mám moc ráda přírodu, zahradu a ráda pečuji a lidi kolem sebe.Těší mne, když jsou věci, tam kde mají být. V základní škole nyní pracuji jako...

Nový katalog

Pověřenec GDPR: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle čl. 37 nařízení č. 2016/679 (EU) – obecné nařízení o ochraně osobních údajů Pavel Škarban Pověřenec pro ochranu osobních údajů Tel.: +420 378 229 480 | Mob.: +420 602 157 901 |

Kontakt

Školy HLÁSEK- základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Fakturace:
Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58
Hlásná Třebaň
26718
IČO: 24296023
Č.ú.: 77139/5500 (MŠ+ZŠ)
Č.ú.: 2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)Rovinská (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Veronika Vaculovičová (majitelka a jednatelka)
+420 777 568 562
veronika.vaculovicova@skolyhlasek.cz

Markéta Bosáková (ředitelka, speciální pedagog)
marketa.bosakova@skolyhlasek.cz

Helena Dvořáková (provozní, stravování)
+420 604 812 805
helena.dvorakova@skolyhlasek.cz

Lucie Fraňková (vedoucí administrativy, IT)
lucie.frankova@skolyhlasek.cz
+420 603 202 294